VILLKOR

Är det något du undrar över gällande våra villkor når du oss enklast på leena@leena.eu

1. KÖP

Vid beställning träffas avtal om köp först när Kreativ Design Leena Andersson bekräftat beställningen genom en orderbekräftelse. En orderbekräftelse skickas senast 24 timmar efter att beställning mottagits av Kreativ Design Leena Andersson. Om leveranstid ändras i beställningen kommer kunden att meddelas om detta snarast möjligt. Du har alltid rätt att häva köpet utan kostnad fram till att varan är skickad. Kreativ Design Leena Andersson har ägande och återtaganderätt till samtliga produkter tills dess att fullständig betalning har erlagts från kund. För att handla hos oss måste du vara 18 år och Kreativ Design Leena Andersson måste kunna fastställa kundens bostadsadress.

2. PRIS

I priserna ingår moms med 25 % för beställningar inom EU. Vid bekräftad beställning, kan priserna endast ändras av omständigheter som Kreativ Design Leena Andersson inte råder över. Till exempel väsentligt ändrade råvarupriser, valutaförändringar eller ändrad moms. Inga expeditionskostnader tillkommer. Skulle priset ändras har kunden rätt att utan kostnad häva köpet.

3. FRAKT

Ingen fraktkostnad inom Sverige. Utanför Sverige tillkommer fraktkostnad om 39 SEK.

4. BETALNINGSALTERNATIV/BETALNINGSVILLKOR

4.1 Kortbetalning

Vi använder Stripe för säkra betalningar.

4.2 Förskottsbetalning

Vill du inte betala med kort? Skicka ett mail (eller ring) där du berättar vad du vill köpa. Sätt in summan på Nordea bankkontonr: 1583 3506115 - skriv ditt namn i meddelandefältet, annars kan jag inte koppla betalningen till din beställning.


5. LEVERANSER

Eftersom alla produkter tillverkas för hand så kan leveranstiden variera, beroende på vilken produkt det gäller och hur många beställningar som ligger inne. All leveranstid är ungefärlig.

6. TRANSPORTRISKEN

Kreativ Design Leena Andersson ansvarar för transport till dig som kund. Du och transportföretaget står för risken vid eventuell retur till oss.

7. SKADADE VAROR

När får dina varor är det viktigt att du kontrollerar så varorna inte är skadade. Är varan skadan eller felaktig kontakta oss så snart som möjligt via e-post leena@leena.eu.

8. REKLAMATIONER

Om du vill reklamera en skadad eller felaktig produkt ber vi dig kontakta oss via e-post för vidare instruktioner. Meddela oss helst via e-post leena@leena.eu innan du skickar något och lägg med kvittot. Kom ihåg att du ansvarar för frakten till oss.

Vid en eventuell tvist följer vi alltid ARN:s rekommendationer.

9. ÅTERBETALNINGAR

Återbetalning sker till samma konto som vid köpet och snarast möjligt från det att vi har mottagit och godkänt returen. Dock alltid inom 30 dagar.

10. RESERVATIONER

Vi reserverar oss för ändringar i priser till följd av stora prisavvikelser från våra leverantörer, felskrivningar eller andra fel som ligger utanför vår kontroll. Läs mer om oförutsedda händelser under Force Majeur nedan.

11. SKYDD AV PERSONUPPGIFTER

I samband med registrering och beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja och tillhandahålla den service som du förväntar dig av oss. Enligt PUL (personuppgiftslagen) har du rätt att få den information som vi har registrerat på dig och om du anser den vara felaktig eller irrelevant kan du begära rättelse eller borttagning ur vårt kundregister. Kontakta i så fall vår kundservice (gärna på e-post leena@leena.eu). Vi försäkrar även att vi inte kommer sälja eller överlåta några personuppgifter.

12. FORCE MAJEUR

I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut och jämförbara händelser utanför vår kontroll vilka ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

Nedan följer länkar till Konsumentverket och ARN där du kan läsa mer detaljerat om Konsumentköplagen och Distansavtalslagen mm.
www.konsumentverket.se
www.arn.se